+370 5 2726727
Susiekite su mumis
Turite patvirtinti, kad esate ne jaunesnis nei 16 metų asmuo ir , kad sustinkate su duomenų tvarkymo taisyklėmis.

Istorija

Veikla prasidėjo 1989 metų liepos 1d., kai buvo įkurta „Naujų mokslinių idėjų tyrimo ir diegimo praktikoje laboratorija“. NMITDP Laboratorijos veiklos apimtims augant, buvo nutarta laboratoriją perorganizuoti į uždarąją akcinę bendrovę.

1991 metais vasario 28 dieną pradėjo veikti kaip UAB Inovacinė firma „MKDS“. Įmonė įregistruota Vilniaus miesto savivaldybėje.

Pagrindinės įmonės veiklos kryptys:

  • didmeninė prekyba augalų apsaugos priemonėmis bei chemikalais;
  • didmeninė prekyba bakterijomis vandens ir nuotekų valymui;
  • pramoninių nuotekų valymas mikroorganizmų pagalba;
  • konsultacijos ir problemų sprendimas.

Įmonės veiklos principas: INOVACIJA - TAI MŪSŲ KOMPANIJOS ARKLIUKAS

UAB Inovacinės firmos „MKDS“ įkūrėjas

UAB Inovacinės firmos „MKDS“ įkūrėjas dr. Kazimieras Mikulskis gimė 1954 m. birželio 2 d. Vilniuje. Chemijos mokslų daktaras („Kai kurių blizgodarių veikimo mechanizmas elektrolitiškai nusodinant varį iš rugščių tirpalų“, 1986, ChchTI.Vad.J. Matulis). 1978–1986 ChchTI jaun. moksl. bendradarbis. 10 mokslinių straipsnių, 1 išradimo bendraautoris. Vedęs, dvi dukterys. Mėgsta keliauti, dirbti sode, sportuoti, yra irklavimo meistras.

UAB Inovacinės firmos „MKDS“ gamina šioms rinkomsMes remiame

MKDS yra aktyvus LIKF Sprinto Regatos remėjas. Kiekvienais metais remiame "LIKF Sprinto Regatą". "LIKF Sprinto Regatoje" irkluotojai - meistrai lenktyniauja aštuonvietėmis valtimis 250 metrų distancijoje. Šios varžybos pritaukia didelį būrį žiūrovų, nes visos komandos yra išrenkamos burtų keliu bei suformuojamos mišrios komandos. Vienoje valtyje gali sėdėti tiek moterys, tiek vyrai, tiek lietuviai, tiek užsieniečiai.

   

UAB Inovacinės firmos MKDS MTEP infrastruktūros plėtra


UAB inovacinė firma „MKDS" sėkmingai baigė įgyvendinti ES ir LR lėšomis finansuojamą projektą „UAB inovacinės firmos MKDS MTEP infrastruktūros plėtra". Projekto tikslas - sukurti UAB inovacinės firmos „MKDS" mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros infrastruktūrą. Projekto metu pasiekti du pagrindiniai projekto uždaviniai: suformuota reikalinga  UAB inovacinės firmos „MKDS" MTTP veikloms vykdyti infrastruktūra, pastatant ir įrengiant  mokslinių tyrimų patalpas, bei įsigyjant MTEP veikloms vykdyti reikalingą įrangą.
Naujos įrangos įdiegimas ir mokslinių tyrimų plėtra užtikrins mokslo ir verslo sąveiką, prisidedant prie naujų inovacijų sukūrimo ir įmonės veiklos inovatyvumo, konkurencingumo didinimo bei plėtros. UAB inovacinės firmos „MKDS" moksliniai tyrimai bei praktinė patirtis formuos naujas praktikas, tiriant naujus taršos šaltinius ir vystant pažangias intervencines priemones, mažinant taršos poveikį.