+370 652 69755
Susiekite su mumis
Turite patvirtinti, kad esate ne jaunesnis nei 16 metų asmuo ir , kad sustinkate su duomenų tvarkymo taisyklėmis.
Banvel 4S herbicidas, 1 l

Banvel 4S herbicidas, 1 l

Prekės kodas: 2000004
Vnt. kaina:39,00 €

Plačialapėms piktžolėms naikinti žieminiuose ir vasariniuose varpiniuose javuose, kukurūzuose, pūdymuose, ne žemės ūkio paskirties plotuose bei ražienose.SKIRTAS TIK PROFESIONALIAM NAUDOJIMUI. Parduodame tik su augalų apsaugos pažymėjimu – Profesionaliems APP naudotojams.

Naudojimo instrukcijos

Neturite pažymėjimo – prisijunkite www.ikmis.lt – išsilaikykite testą „Augalų apsaugos produktų profesionaliųjų naudotojų mokymo programa“


Vandens tirpalas. Herbicidas

Skirtas vienmetėms ir daugiametėms dviskiltėms piktžolėms naikinti žieminiuose ir vasariniuose varpiniuose javuose, kukurūzuose, pūdymuose, ne žemės ūkio paskirties plotuose bei ražienose.

Skirtas profesionaliam naudojimui


VEIKIMAS

Herbicido veiklioji medžiaga - dikamba yra sintetinis auksinas, kuris veikia kaip sisteminis atrankinio veikimo herbicidas. Veiklioji medžiaga į augalą patenka per lapus bei šaknis. Dikamba slopina jautrių piktžolių rūšių meristeminių audinių augimą. Veiksmingas prieš vienametes ir kai kurias daugiametes dviskiltes piktžoles.


NAIKINA

Vienmetes bei dvimetes dviskiltes piktžoles: burnočius, raudonžiedį progailį, bobramunius, triskiautį lakišių, bastučius, trikertę žvaginę, rugiagėlę, balandas, smalkinį tvertiką, dirvinę aklę, kibųjį lipiką, raudonžiedę notrelę, paprastąją gaivą, ramunes, dirvinę neužmirštuolę, pūdyminę aguoną, rūgtis, dirvinį ridiką, daržinę pienę, dirvinę čiūžutę, dirvinį garstuką, paprastąjį kežį, vienmetę notrą, gailiąją dilgėlę, žvirbliarūtę.

Daugiametes piktžoles: paprastąjį kietį, dirvinę usnį, plačialapį gyslotį, vijoklius, rūgštynes, dirvinę pienę, paprastąją naktinžiedę, paprastąją kiaulpienę.


NAUDOJIMAS 

Augalai

Norma

l/ha

Naudojimo

laikas

Maksimalus apdorojimų skaičius per metus

Žieminiai kviečiai, kvietrugiai, rugiai, miežiai

0,15 - 0,2

Javų krūmijimosi metu (BBCH 21-29)

1

Vasariniai kviečiai, miežiai, avižos

0,15 - 0,2

Javų krūmijimosi metu (BBCH 21-29)

1

Kukurūzai

0,3 - 0,6

Kukurūzams turint nuo 2 iki 8 lapų (BBCH 12-18)

1

Pūdymai

0,3 - 1,0

Pavasarį, piktžolėms intensyviai augant, iki žiedinių pumpurų pasirodymo

1

Ne žemės ūkio paskirties plotai ir dirvonai

0,75

Pavasarį - vasarą, piktžolėms intensyviai augant, kai jos yra 15-20 cm aukščio

1

Ražienos

0,75

Po derliaus nuėmimo, sudygus išbirusioms sėkloms

1

 

Pastaba: Banvel 4S, ypač mažesnėmis normomis, dažniausiai rekomenduojamas naudoti mišiniuose su kitais herbicidais.


ATSPARUMO IŠSIVYSTYMO RIZIKOS MAŽINIMO PRIEMONĖS

Banvel 4S veikli medžiaga dikamba priklauso sintetinių auksinų grupei (HRAC kodas O). Siekiant išvengti piktžolių atsparumo atsiradimo, griežtai laikykitės HRAC rekomendacijų:

1. Taikykite integruotą piktžolių kontrolės sistemą.

2. Mišiniuose, paeiliui ar skirtingais metais tame pačiame lauke naudokite skirtingo veikimo pobūdžio herbicidus, naikinančius tas pačias piktžoles.

3. Naudokite pilną herbicido rekomenduojamą normą ir nurodytu laiku.

4. Panaudoję herbicidą, patikrinkite lauką, ar buvo sunaikintos piktžolės. Neleiskite piktžolėms daugintis vegetatyviškai ir sėklomis.

Banvel 4S galiojančios registracijos laikotarpiu, naudokitės naujausiomis oficialiomis atsparumo išsivystymo rizikos mažinimo rekomendacijomis arba dėl naujausios informacijos kreipkitės į produkto gamintojo įgaliotus atstovus.


NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

Banvel 4S veiksmingumas gali priklausyti nuo organinių medžiagų kiekio dirvoje, piktžolių rūšinės sudėties ir dydžio. Piktžolės jautriausios herbicidui yra nuo 2 iki 4 lapelių tarpsnio.

Herbicidą reikėtų naudoti esant pakankamai šiltiems orams, kai oro temperatūra ne mažesnė kaip 10°C. Produkto nenaudoti, kai naktį galimos šalnos, esant dideliems paros temperatūrų skirtumams. Nenaudoti, kai oro temperatūra aukštesnė negu +28°C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s, esant labai sausiems orams, ar esant gausiai rasai ir prieš pat lietų. Taip pat nenaudoti, kai augalai paveikti streso, esant pasėlių užmirkimui, pažeisti kenkėjų, ligų. Po purškimo 2 valandas turėtu nelyti, vėliau lietus herbicido veiksmingumui įtakos neturi.

Geriausias veiksmingumas nuo piktžolių gaunamas, kai Banvel 4S naudojamas mišiniuose su kitais herbicidais, kurie naikina piktžoles, nuo kurių Banvel 4S nėra veiksmingas.


POVEIKIS KULTŪRINIAMS AUGALAMS

Banvel 4S naudojant registruotomis normomis ir tinkamu laiku augalams nėra fitotoksiškas. Poveikis varpiniams javams gali išryškėti, jei po pasėlio apdorojimo herbicidu, kelių dienų bėgyje pasitaiko šalnos. Išryškėję požymiai 1 - 2 savaičių bėgyje išnyksta ir neigiamos įtakos derliui neturi.


DĖMESIO !

Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.


TIRPALO RUOŠIMAS

Reikalingas vandens kiekis tirpalo ruošimui yra 200 - 300 l/ha, didesnis vandens kiekis naudojamas, kai pasėliai tankūs, o piktžolės didelės ir vešlios. Purkštuvas turi būti švarus. Purkštuvo talpą iki pusės pripildyti švariu vandeniu. Produktą gerai suplakti pakuotėje ir supilti reikiamą kiekį į purkštuvo talpą, gerai išmaišyti. Po to į purkštuvą supilti likusį vandens kiekį ir vėl išmaišyti. Jei ruošiami mišiniai su kitais produktais, kiekvieną komponentą supylus gerai išmaišyti ir tik po to supilti kitą. Paruoštą tirpalą geriausia būtų išpurkšti nedelsiant, bet esant nepalankioms sąlygoms tirpalą galima išpurkšti per 24 valandas. Paruoštas tirpalas linkęs susisluoksniuoti, todėl prieš naudojant visada reikia gerai išmaišyti.


Augalų apsaugos produktus naudokite saugiai. Prieš naudodami perskaitykite ženklinimą ir informaciją apie produktą.
                     ATSARGIAI