+370 652 69755
Susiekite su mumis
Turite patvirtinti, kad esate ne jaunesnis nei 16 metų asmuo ir , kad sustinkate su duomenų tvarkymo taisyklėmis.
MKDS sėkmingai įgyvendina ES lėšomis remiamą projektą

MKDS sėkmingai įgyvendina ES lėšomis remiamą projektą

UAB inovacinė firma „MKDS“, įgyvendina ES struktūrinėmis lėšomis finansuojamą projektą Nr. 01.2.1-LVPA-T-858-01-0001 „Preparato, skirto natūralių ir polimerinių audinių ir pluoštų apdorojimui, suteikiant jiems viricidines savybes, ir jo naudojimo protokolo, sukūrimas“. Bendra projekto vertė – 217 688,91 Eur., iš kurių 174 151,12 Eur. sudaro Europos regioninės plėtros fondo lėšos. 

Parama projekto įgyvendinimui suteikta pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ Nr. 01.2.1-LVPA-T-858 „COVID-19 MTEP“.

Pasaulinė Covid 19 pandemija ir jos atnešti nuostoliai atskleidė, kad nei Lietuvos, nei pasaulio sveikatos apsaugos sistema nėra pasirengusi tokiems iššūkiams. Didėjant gyventojų sergamumui, daugelis valstybių pritrūko asmens apsaugos priemonių ir dezinfekcinių preparatų. Milžiniškos pasaulio valstybių biudžetų lėšos buvo skirtos šioms priemonėms įsigyti, daug neplanuotų lėšų asmens apsaugos priemonėms ir dezinfekcinėms medžiagoms skyrė pasaulio gyventojai. Šių produktų gamyba pandemijos metu pasaulyje išaugo kelias dešimtis kartų. 

Šiuo projektu UAB Inovacinė firma MKDS siekia spręsti pasaulines sveikatos apsaugos problemas ir prisidėti prie visuomenės saugumo pandemijos metu. Projekto metu planuojama sukurti inovatyvų preparatą, kuris išplės savaiminio dezinfekavimo paviršių naudojimo diapazoną, pritaikant jį natūralių ir polimerinių pluoštų, stiklo, keramikos paviršių apdorojimui bei suteikiant paviršiams ilgalaikes antibakterines, fungicidines bei viricidines savybes. Projekto metu bus ištirti įvairūs metodai (reakcijos), funkcinio dezinfekuojančio junginio pramoniniam kovalentiniam prisijungimui prie įvairių paviršių (medvilnės, poliamido ir PET mėginių), išbandytos šių apdorotų paviršių dezinfekuojančios savybės, įvertintas jų ilgaamžiškumas ir viricidiškumas įvairiomis naudojimo sąlygomis, patvirtintas jų aktyvumas koronavirusams. Projekto rezultatas – inovatyvus  preparatas, skirtas įvairios kilmės paviršių apdorojimui ir jo naudojimo protokolas.

Projekto metu sukurtas produktas bus pasaulinio lygio inovacija, nes ženkliai skirsis nuo rinkoje naudojamų savaiminio dezinfekavimo medžiagų bei technologijų ir pasižymės ne tik platesniu pritaikymu ir didesniu efektyvumu, bet ir išskirtinėmis viricidinėmis savybėmis koronavirusų grupei, lyginant su rinkoje egzistuojančiais analogais Projekto metu sukurta inovacija kurs naujas rinkas, nes naujasis preparatas, pasižymintis didesniu efektyvumu ir ekologiškumu gali pakeisti šiuo metu naudojamas dezinfekavimo priemones ir užtikrinti patikimą apsaugą nuo koronavirusų.

Didžiausia nauda vartotojams ir bendrai sveikatos apsaugos sistemai – naujojo preparato aktyvumas koronavirusams. Šiuo preparatu apdoroti paviršiai ir priemonės padės apsisaugoti nuo viruso perdavimo ir plitimo, kadangi preparatas gali būti įterptas į įvairios kilmės medžiagas bei padengti įvairius paviršius, ši savybė labai praplečia apsaugos priemones ir naudojimo sritis. Preparato pritaikymas labai platus – jis gali būti taikomas ne tik gydymo įstaigose, bet ir buityje, juo apdorotos priemonės (apranga, veido kaukės, pirštinės) gali būti skirtos ne tik medikams, bet taip pat platinamos prekybos tinkluose ir prieinamos visuomenei, kas labai padidintų visuomenės saugumą pandemijų metu. Labai svarbi savybė - ilgalaikis savaime dezinfekuojantis poveikis, nes šių priemonių nereikia papildomai dezinfekuoti ar kitaip apdoroti, sumažėja sąnaudos, prailginamas naudojimo laikas. Ekonominė nauda taip pat aktualus kriterijus, nes daugybė valstybės ir visuomenės lėšų, ypač pandemijų metu, yra skiriama dezinfekcinėms ir vienkartinėms apsaugos priemonėms. Daugkartinių priemonių naudojimas ir ilgaamžiškumas padės sumažinti šias išlaidas. Naujuoju preparatu apdoroti produktai (priemonės ir paviršiai) nėra toksiški ar pavojingi aplinkai, todėl gali būti šalinami pagal bendrąsias atliekų tvarkymo taisykles, atsižvelgiant į medžiagos, iš kurios pagaminta, kilmę (tekstilė, PET, stiklas).

Projekto įgyvendinimui skirtos ES lėšos suteiks galimybę išplėsti mokslinių tyrimų apimtis, įgyvendinti mokslinėje literatūroje aprašytus metodus, patvirtinti bandymų rezultatus ir sukurti inovatyvaus produkto prototipą. Preparato įteisinimas ir intelektinė apsauga suteiks galimybę jį komercializuoti ir platinti Lietuvos ir pasaulio rinkose bei užtikrins projekto rezultatų sklaidą ir žinių perdavimą kitiems tyrėjams.  Projekto veiklas numatyta užbaigti  2022 m. sausio 31 d.