+370 652 69755
Susiekite su mumis
Turite patvirtinti, kad esate ne jaunesnis nei 16 metų asmuo ir , kad sustinkate su duomenų tvarkymo taisyklėmis.
MKDS SĖKMINGAI ĮGYVENDINA ES LĖŠOMIS REMIAMĄ PROJEKTĄ

MKDS SĖKMINGAI ĮGYVENDINA ES LĖŠOMIS REMIAMĄ PROJEKTĄ

UAB inovacinė firma „MKDS“, kartu su įmone UAB „Jūsų sodui“ įgyvendina ES struktūrinėmis lėšomis finansuojamą projektą Nr. 01.2.1-LVPA-K-856-01-0147 „Inovatyvaus biologinės kilmės preparato, skirto ekologiškai tvariai agrobiologinių išteklių apsaugai ir našumo didinimui, sukūrimas“. Bendra projekto vertė – 424.015,97 Eur., iš kurių 313.603,48 Eur. sudaro Europos regioninės plėtros fondo lėšos. 

Parama projekto įgyvendinimui suteikta pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ Nr. 01.2.1-LVPA-K-856 „Eksperimentas“.

Šis projektas yra tęstinė UAB inovacinė firma „MKDS“ inovacinė veikla. 2019 m. bendrovė įgyvendino ES fondų finansuotą projektą ,,Automatizuotos vabalo didžiojo milčiaus veisimo technologijos sukūrimas aukštos vertės pašarų ir maisto priedų gamybai“, kurio metu sukūrė vabalo didžiojo milčiaus (lot. Tenebrio molitor) automatizuotą veisimo sistemą (inkubatorių), šiuo metu įgyvendina projektą „Inovatyvaus biologinio preparato, skirto ekonomiškai ir ekologiškai tvariai agrobiologinių išteklių gamybos plėtrai, sukūrimas“, kurio metu bus sukurtas ir komercializuotas bakterinis preparatas, skirtas skatinti augalų šaknijimąsi, sudarytas iš endofitinių Paenibacillus genties bakterijų, išskirtų iš hibridinės drebulės audinių kultūros. Panaudodama šių projektų įgyvendinimo metu įgytas žinias, UAB „MKDS“ inicijuoja projektą „Inovatyvaus biologinės kilmės preparato, skirto ekologiškai tvariai agrobiologinių išteklių apsaugai ir našumo didinimui, sukūrimas“. Projekto veiklos skirtos chitozano, išgauto iš vabalo didžiojo milčiaus, savybių tyrimui ir inovatyvių biologinių augalų apsaugos priemonių chitozano pagrindu kūrimui bei komercializavimui. Projekto metu bus atliekamos šios MTEP veiklos: vystoma vabalo didžiojo milčiaus (lot. Tenebrio molitor) egzoskeletų perdirbimo į chitozaną technologija, tiriamas chitozano junginių poveikis miško ir žemės ūkio augalų apsauginėms ir biologinėms savybėms įvairiose augalo augimo stadijose, kuriama bioproduktų, išgaunamų iš atsinaujinančių biologinių šaltinių, linija, skirta augalininkystei ir miškininkystei. Projekto metu kuriami Agrotosan® bioproduktai skirti sodininkystės ir miškininkystės sektoriams - augalų sėklų daiginimui, vegetatyviniam sodo ir miško augalų dauginimui, daigynų ir medelynų priežiūrai, augalų atsparumo didinimui bei apsaugai nuo grybinių ligų

Projektas bus įgyvendinamas su partneriu UAB „Jūsų sodui“, turinčiu daugiametę patirtį augalininkystėje ir tinkamą infrastruktūrą projekto įgyvendinimui. Partneris bus atsakingas už Agrotosan® bioproduktų bandymus lauko sąlygomis.

Projektu metu atliktos MTEP veiklos ir jų metų gauti rezultatai, bei sukurtas produktas bus naudojama projekte numatytiems bei kitiems naujiems produktams bei technologijoms kurti. Po projekto toliau planuojama tęsti MTEP veiklas, siekiant sukurti naujas technologijas bei produktus.

Projekto veiklas numatyta užbaigti  2022 m. spalio 01 d.