+370 652 69755
Susiekite su mumis
Turite patvirtinti, kad esate ne jaunesnis nei 16 metų asmuo ir , kad sustinkate su duomenų tvarkymo taisyklėmis.
Brody block vaškiniai blokai graužikams, 5 kg
Brody block vaškiniai blokai graužikams, 5 kg

Brody block vaškiniai blokai graužikams, 5 kg

Prekės kodas: 1081376
Vnt. kaina:37,00 €

Paruošti naudojimui vaškiniai blokai graužikų naikinimui lauke ir patalpose. PRODUKTAS SKIRTAS TIK PROFESIONALIAM NAUDOJIMUI.

Naudojimo instrukcijos

Rodenticidas naminių pelių naikinimui patalpose bei pilkųjų žiurkių naikinimui patalpose ir lauke aplink pastatus nesugadinamose ir saugiose masalo dėžutėse. 

Veiklioji medžiaga – brodifakumas: graužikai žūsta nuo vienkartinio ėdimo ir išdžiūsta.


NAUDOJIMAS


Graužikų masalą būtina įdėti į saugias masalui skirtas talpinti dėžutes. Negalima atidaryti maišelių, kuriuose yra masalas.

Jei įmanoma masalo dėžutes pritvirtinkite prie žemės ar kitų statinių. Išdėliokite masalo dėžutes su pasta tokiose vietose, kad nepasiektų vaikai, paukščiai, naminiai gyvūnai, gyvuliai ar kiti gyvūnai.

Įrenkite masalo vietas atokiau nuo maisto, ėdesio, gėralo ar šėrimo vietų, taip pat atokiau nuo visų su šiomis vietomis susijusių reikmenų ar paviršių. Jei norite įrengti masalo vietą šalia vandens drenažo sistemos, įsitikinkite, kad bus išvengta masalo ir vandens kontakto.


NAUDOJIMO DAŽNIS IR DOZĖS

  • Naudojimas patalpose visų vystymosi stadijų naminių pelių (Mus musculus) kontrolei. Paruoštas naudojimui masalas (vaškiniuose blokeliuose) dedamas į nesugadinamas ir saugias masalo dėžutes. Vienoje masalo dėžutėje – 20 g - 40 g masalo.  Jei reikia daugiau kaip vienos masalo dėžutės, atstumas tarp masalo dėžučių turėtų būti ne mažesnis kaip 5 metrai. Siekiant išsiaiškinti, ar masalas ėdamas, ar masalo dėžutės nėra pažeistos, taip pat siekiant pašalinti graužikų kūnus, pradėjus naudoti, masalo dėžutes reikėtų patikrinti ne rečiau kaip kas 2–3 dienas, o vėliau – bent kartą per savaitę. Prireikus vėl įdėkite masalo. Jei masalo dėžutės dedamos netoli vandens nutekėjimo sistemų, pasirūpinkite, kad būtų išvengta masalo sąlyčio su vandeniu.
  • Naudojimas patalpose visų vystymosi stadijų pilkųjų žiurkių (Rattus norvegicus) kontrolei. Paruoštas naudojimui masalas (vaškiniuose blokeliuose) dedamas į nesugadinamas ir saugias masalo dėžutes. Vienoje masalo dėžutėje – 100 g - 200 g masalo. Jei reikia daugiau kaip vienos masalo dėžutės, atstumas tarp masalo dėžučių turėtų būti ne mažesnis kaip 5 metrai. Siekiant išsiaiškinti, ar masalas ėdamas, ar masalo dėžutės nėra pažeistos, taip pat siekiant pašalinti graužikų kūnus, pradėjus naudoti, masalo dėžutes reikėtų patikrinti tik po 5-7 dienų, o vėliau – ne rečiau kaip kartą per savaitę. Prireikus vėl įdėkite masalo. Jei masalo dėžutės dedamos netoli vandens nutekėjimo sistemų, pasirūpinkite, kad būtų išvengta masalo sąlyčio su vandeniu.
  • Naudojimas lauke aplink pastatus visų vystymosi stadijų pilkųjų žiurkių (Rattus norvegicus) kontrolei. Paruoštas naudojimui masalas (vaškiniuose blokeliuose) dedamas į nesugadinamas ir saugias masalo dėžutes. Žiurkių kontrolei naudoti 100 g - 200 g masalo vienoje masalo vietoje. Jei reikia daugiau kaip vienos masalo dėžutės, atstumas tarp masalo dėžučių turėtų būti ne mažesnis kaip 5 metrai. Saugokite masalą nuo atmosferos veiksnių (pvz., lietaus, sniego ir t. t.). Masalo dėžutes padėkite tokiose vietose, kurių neapsemia vanduo. 


Žiurkių kontrolei: masalo dėžutės turėtų būti tikrinamos tik 5–7 dienos po to, kai padedamas masalas, o vėliau ne rečiau kaip kartą per savaitę, patikrinant, ar yra masalo, ar masalo dėžutės nepažeistos, bei surenkant kritusius graužikus. Papildykite dėžutes masalu, jei reikia.

Pakeiskite masalo dėžutėje esantį masalą, jei jis yra pažeistas vandens arba užterštas purvu. Laikykitės visų papildomų instrukcijų, remiantis atitinkama gerąja praktika.

Nedėkite šio produkto tiesiai į graužikų urvus.

Jei masalo dėžutės dedamos netoli paviršinių vandenų (pvz., upių, tvenkinių, vandens kanalų, nutekamųjų griovių, drėkinimo kanalų) arba vandens nutekėjimo sistemų, pasirūpinkite, kad būtų išvengta masalo sąlyčio su vandeniu.

Tikrindami masalo dėžutes, suraskite ir pašalinkite kritusius graužikus. Pašalinkite kritusius graužikus laikantis LR Atliekų tvarkymo įstatymo ir kitų teisės aktų.


Biocidinius produktus naudokite saugiai. Prieš naudodami visuomet perskaitykite etiketę ir informaciją apie produktą.


      ATSARGIAI

Gali pakenkti organams (kraujui), jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai.